BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Triệu phú ổ chuột : Tiểu thuyết
Title:      Triệu phú ổ chuột : Tiểu thuyết
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003877
Authors:      Vikas Swarup; Nguyễn Bích Lan dịch
ISBN-10(13):      8935235217775
Publisher:      Hội nhà văn. Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam
Publication date:      2019
Number of pages:      444
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Đây là"Một tiểu thuyết chói sáng, vĩ đại, rung động và hỗn loạn như chính nước Ấn Độ vậy"

Book owner:      HuyenTTT2