BookLibrary
Notice
  • There is no houres or category chosen or category doesn't contain any items
Tarot: Nhập môn
Title:      Tarot: Nhập môn
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003883
Authors:      Kim Huggens; Thiên Huy dịch
ISBN-10(13):      8935235220584
Publisher:      Hà Nội. Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam
Publication date:      2018
Number of pages:      454
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Hệ thống lý thuyết và bài tập thực hành cho việc bắt đầu học Tarot - Một bộ môn chiêm đoán vừa mang tính nghệ thuật; mỗi lá bài đem đến những thông điệp ẩn giấu từ quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, từ đó nhằm đưa ra những quyết định hợp lí nhất với mỗi người

Book owner:      HuyenTTT2