BookLibrary
Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện : Từ thời đồ đá tới thời hiện đại
Title:      Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện : Từ thời đồ đá tới thời hiện đại
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003871
Authors:      Jane Chisholm; Susanna Addario,... minh họa ; Bùi Văn dịch
ISBN-10(13):      8935235217423
Publisher:      Thế Giới
Publication date:      2018
Number of pages:      128
Language:      Not specified
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Giới thiệu hơn 3500 mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử loài người như: Các phát minh, phát kiến, các phong trào nghệ thuật, chiến tranh, các cuộc cách mạng, những đế chế vĩ đại - xuyên suốt lịch sử văn minh của loài người từ thời kỳ đồ đá đến cuối thế kỷ 20

Book owner:      HuyenTTT2